facebook  facebook  facebook  facebook  facebook
 
  • English
  • German
  • French
  • Italian
  • Chinese
  • Russian
  • Croatian

Go to our online application form and start
booking your programmes with us now!

• izuzetna prilika da provedete tri tjedna u engleskoj govornoj sredini

• Tečajevi Pre-IB i Mid-IB Diploma, uključujući i predmete koji izlaze van programskog okvira

• Individualni planovi učenja

• Iskusni profesori iz škola Međunarodne Mature (IB Programa) Britanije

• Pojedinačni pristup i interakcija

• Kombinacija obuke po programskim predmetima s razvojem kreativnih sposobnosti i rekreacijom

• Korisni i zanimljivi oblici rada

• Međunarodni tim studenata

• Prekrasan krajolik i kristalno čisto more

• Obala sa bogatom starom povijesću i kulturnom baštinom